Pilipinas moapil sa Global Handwashing Day, Oct 15

ARON tubagon ang pangkalibutanong panawagan sa pag-ugmad sa kinaiya sa pagpanghunaw, apil ana ang Pilipinas sa ubang kanasuran nga misuporta sa Global Handwashing Day karong umaabot nga Miyerkules, Octubre 15.

Nianang adlawa, gi-aghat ang tanang magtutuon sa elementarya ug sekondarya dinhi sa nasud nga makighiusa sa tibuok kalibutan sa pagsuporta sa panawagan sa Tiniping Nasud nga saulogon ang 2008 isip International Year of Sanitation and Handwashing Day.

Gani, anang adlawan, kapid-an ka tunghaan ang gimanduan sa Dep-Ed nga tumanon nila ang memorandum nga nag-awhag sa pagpa-apil ning kalihukan pinaagi sa ginagmayng buhaton aron mapakatap ang kasayuran kabahin sa pagpanghunaw ginamit ang sabon ug tubig.

Tunong ning kalihukan nga himoong automatic nga kinaiya ang pagpanghunaw ginamit ang sabon ug tubig aron batasanon na kini agi ug pagpanalipud sa lawas sa kalibanga ug sa mga impeksyon sa ginhawa-an. (PIA/rachiu)