“Solar power” sa Alumar Bisitahon sa media, JICA

UBAN sa mga tinugyanan sa Department of Energy, makig-sulti usab ang mga sakop sa prensa sa
Bohol sa mga benepisaryo sa Rural Electrification Project nga gipundohan sa Japan International
Cooperation Agency (JICA) sa isla nga barangay sa Alumar sa Getafe.

Lokal ug international nga sakop sa media ang ikauban usab sa mga tinugyanan sa JICA ug mga
langyawng magtutuon ang mogikan sa Tagbilaran paingon sa Getafe sa Miyerkoles sa buntag sayo
aron ikabagat ang mga tawong nakatagamtam sa kamaayo sa proyekto.

Ang proyekto sa DOE gipundohan usab sa JICA sanglit ang pagpakutay sa elektrisidad lisud nga
buhaton kon kini magagikan sa mainland.

Ang Rural electrification project sa Alumar nahimong possible pinaagi sa teknolohiyang gahum solar.

Samtang dako-dako na ang porsyento nga nakab-ot sa pagpakutay og koryente sa Bohol, may mga
layo nga isla pa dinhi nga padayon pang nangandoy nga mapakutayan sa serbisyo sa elektrisidad.
(PIABohol)

Submit a Comment